Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas nieprzepracowany przez pracowników uczestniczących w strajku
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem