Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochody z podatku akcyzowego według wyrobów
Pozycja grupowania:
Kierunek wyrobów akcyzowych
Jednostka
miary
Sprzedaż krajowa
Import (spoza Unii Europejskiej)
Nabycie wewnątrzwspólnotowe (z Unii Europejskiej)