Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kubatura budynków oddanych do użytkowania
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Gminy