Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współczynnik przenikania ciepła Uc
Pozycja grupowania:
Gminy
Pozycja grupowania:
współczynnik przenikania ciepła
Jednostka
miary
GminyWspółczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych
GminyWspółczynnik przenikania ciepła dachu/stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
GminyWspółczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym
GminyWspółczynnik przenikania ciepła okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych
GminyWspółczynnik przenikania ciepła drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi