Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Struktura bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Podjęcia pracy bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Zamieszkali na wsipodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymOgółem
Zamieszkali na wsipodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymKobiety
w tym posiadający gospodarstwo rolnepodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymOgółem
w tym posiadający gospodarstwo rolnepodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymKobiety
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukipodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymOgółem
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukipodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymKobiety
Cudzoziemcypodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymOgółem
Cudzoziemcypodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymKobiety
Bez kwalifikacji zawodowychpodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymOgółem
Bez kwalifikacji zawodowychpodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymKobiety
Bez doświadczenia zawodowegopodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymOgółem
Bez doświadczenia zawodowegopodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymKobiety
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckapodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymOgółem
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dzieckapodjęcia pracy w mies. SprawozdawczymKobiety