Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
W szczególnej sytuacji
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
napływ bezrobotnych
Jednostka
miary
niepełnosprawniOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
niepełnosprawniKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
powyżej 50 roku życiaOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
powyżej 50 roku życiaKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
długotrwale bezrobotneOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
długotrwale bezrobotneKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
do 30 roku życiaOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
do 30 roku życiaKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracyOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracyKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
w tym do 25 roku życiaOgółemBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
w tym do 25 roku życiaKobietyBezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym