Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
W szczególnej sytuacji
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Jednostka
miary
niepełnosprawnido 1 miesiąca
niepełnosprawniod 1 do 3 miesięcy
niepełnosprawniod 3 do 6 miesięcy
niepełnosprawniod 6 do 12 miesięcy
niepełnosprawniod 12 do 24 miesięcy
niepełnosprawnipowyżej 24 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiado 1 miesiąca
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaod 1 do 3 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaod 3 do 6 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaod 6 do 12 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaod 12 do 24 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiapowyżej 24 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiado 1 miesiąca
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaod 1 do 3 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaod 3 do 6 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaod 6 do 12 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaod 12 do 24 miesięcy
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiapowyżej 24 miesięcy
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejdo 1 miesiąca
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejod 1 do 3 miesięcy
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejod 3 do 6 miesięcy
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejod 6 do 12 miesięcy
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejod 12 do 24 miesięcy
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejpowyżej 24 miesięcy
powyżej 50 roku życiado 1 miesiąca
powyżej 50 roku życiaod 1 do 3 miesięcy
powyżej 50 roku życiaod 3 do 6 miesięcy
powyżej 50 roku życiaod 6 do 12 miesięcy
powyżej 50 roku życiaod 12 do 24 miesięcy
powyżej 50 roku życiapowyżej 24 miesięcy
długotrwale bezrobotnedo 1 miesiąca
długotrwale bezrobotneod 1 do 3 miesięcy
długotrwale bezrobotneod 3 do 6 miesięcy
długotrwale bezrobotneod 6 do 12 miesięcy
długotrwale bezrobotneod 12 do 24 miesięcy
długotrwale bezrobotnepowyżej 24 miesięcy
do 30 roku życiado 1 miesiąca
do 30 roku życiaod 1 do 3 miesięcy
do 30 roku życiaod 3 do 6 miesięcy
do 30 roku życiaod 6 do 12 miesięcy
do 30 roku życiaod 12 do 24 miesięcy
do 30 roku życiapowyżej 24 miesięcy
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracydo 1 miesiąca
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracyod 1 do 3 miesięcy
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracyod 3 do 6 miesięcy
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracyod 6 do 12 miesięcy
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracyod 12 do 24 miesięcy
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracypowyżej 24 miesięcy
w tym do 25 roku życiado 1 miesiąca
w tym do 25 roku życiaod 1 do 3 miesięcy
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia