Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
W szczególnej sytuacji
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
niepełnosprawniwyższe
niepełnosprawnipolicealne i średnie zawodowe/branżowe
niepełnosprawniśrednie ogólnokształcące
niepełnosprawnizasadnicze zawodowe/branżowe
niepełnosprawnigimnazjalne i poniżej
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiawyższe
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiapolicealne i średnie zawodowe/branżowe
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaśrednie ogólnokształcące
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiazasadnicze zawodowe/branżowe
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiagimnazjalne i poniżej
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiawyższe
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiapolicealne i średnie zawodowe/branżowe
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaśrednie ogólnokształcące
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiazasadnicze zawodowe/branżowe
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiagimnazjalne i poniżej
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejwyższe
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejpolicealne i średnie zawodowe/branżowe
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejśrednie ogólnokształcące
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejzasadnicze zawodowe/branżowe
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejgimnazjalne i poniżej
powyżej 50 roku życiawyższe
powyżej 50 roku życiapolicealne i średnie zawodowe/branżowe
powyżej 50 roku życiaśrednie ogólnokształcące
powyżej 50 roku życiazasadnicze zawodowe/branżowe
powyżej 50 roku życiagimnazjalne i poniżej
długotrwale bezrobotnewyższe
długotrwale bezrobotnepolicealne i średnie zawodowe/branżowe
długotrwale bezrobotneśrednie ogólnokształcące
długotrwale bezrobotnezasadnicze zawodowe/branżowe
długotrwale bezrobotnegimnazjalne i poniżej
do 30 roku życiawyższe
do 30 roku życiapolicealne i średnie zawodowe/branżowe
do 30 roku życiaśrednie ogólnokształcące
do 30 roku życiazasadnicze zawodowe/branżowe
do 30 roku życiagimnazjalne i poniżej
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracywyższe
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracypolicealne i średnie zawodowe/branżowe
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracyśrednie ogólnokształcące
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracyzasadnicze zawodowe/branżowe
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracygimnazjalne i poniżej
w tym do 25 roku życiawyższe
w tym do 25 roku życiapolicealne i średnie zawodowe/branżowe
w tym do 25 roku życiaśrednie ogólnokształcące
w tym do 25 roku życiazasadnicze zawodowe/branżowe
w tym do 25 roku życiagimnazjalne i poniżej