Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety