Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Jednostka
miary
Ogółemdo 1 miesiąca
Ogółemod 1 do 3 miesięcy
Ogółemod 3 do 6 miesięcy
Ogółemod 6 do 12 miesięcy
Ogółemod 12 do 24 miesięcy
Ogółempowyżej 24 miesięcy
Kobietydo 1 miesiąca
Kobietyod 1 do 3 miesięcy
Kobietyod 3 do 6 miesięcy
Kobietyod 6 do 12 miesięcy
Kobietyod 12 do 24 miesięcy
Kobietypowyżej 24 miesięcy