Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bonifikaty i upusty
Pozycja grupowania:
Kierunki sprzedaży usług przesyłania
Jednostka
miary
Razem
Operatorzy systemów dystrybucyjnych (dawne SD)
Przedsiębiorstwa wytwórcze
Na pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych
Odbiorcy końcowi
Drobni dystrybutorzy lokalni (mniej niż 100 tyś. odbiorców)
Przedsiębiorstwa obrotu
Rezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla importu energii
Rezerwacja zdolności przesyłowych (mocy) dla eksportu energii
Rezerwacja zdolności przesyłowych - tranzyt