Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakup usług systemowych
Pozycja grupowania:
Kierunki zakupu usług systemowych
Jednostka
miary
Regulacyjne usługi systemowe (RUS)
Regulacyjne usługi systemowe (RUS) - elektrownie cieplne
Usługa pracy interwencyjnej
Usługa pracy interwencyjnej - ESP
Usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych (GWS)
Inne usługi