Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obrót energią elektryczną
Pozycja grupowania:
Energia bilansująca
Pozycja grupowania:
Kierunki obrotu energią elektryczną na rynku bilansującym
Jednostka
miary
Energia bilansująca planowanaZakup energii elektrycznej razem
Energia bilansująca planowanaZakup energii elektrycznej od wytwórców
Energia bilansująca planowanaZakup energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu
Energia bilansująca planowanaZakup energii elektrycznej od operatorów systemów dystrybucyjnych
Energia bilansująca planowanaSprzedaż energii elektrycznej razem
Energia bilansująca planowanaSprzedaż energii elektrycznej wytwórcom
Energia bilansująca planowanaSprzedaż energii elektrycznej przedsiębiorstwom obrotu
Energia bilansująca planowanaSprzedaż energii elektrycznej operatorom systemów dystrybucyjnych
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszonaZakup energii elektrycznej razem
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszonaZakup energii elektrycznej od wytwórców
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszonaZakup energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszonaZakup energii elektrycznej od operatorów systemów dystrybucyjnych
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszonaSprzedaż energii elektrycznej razem
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszonaSprzedaż energii elektrycznej wytwórcom
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszonaSprzedaż energii elektrycznej przedsiębiorstwom obrotu
Energia bilansująca planowana - generacja wymuszonaSprzedaż energii elektrycznej operatorom systemów dystrybucyjnych
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)Zakup energii elektrycznej razem
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)Zakup energii elektrycznej od wytwórców
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)Zakup energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)Zakup energii elektrycznej od operatorów systemów dystrybucyjnych
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)Sprzedaż energii elektrycznej razem
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)Sprzedaż energii elektrycznej wytwórcom
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)Sprzedaż energii elektrycznej przedsiębiorstwom obrotu
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia)Sprzedaż energii elektrycznej operatorom systemów dystrybucyjnych
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowaZakup energii elektrycznej razem
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowaZakup energii elektrycznej od wytwórców
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowaZakup energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowaZakup energii elektrycznej od operatorów systemów dystrybucyjnych
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowaSprzedaż energii elektrycznej razem
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowaSprzedaż energii elektrycznej wytwórcom
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowaSprzedaż energii elektrycznej przedsiębiorstwom obrotu
Energia bilansująca nieplanowana (odchylenia) - awaryjna wymiana międzysystemowaSprzedaż energii elektrycznej operatorom systemów dystrybucyjnych