Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody z rezerwacji zdolności przesyłowych (na połączeniach międzysystemowych)
Pozycja grupowania:
Działalność energetyczna (OSP)
Jednostka
miary
Działalność energetyczna