Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Działalność energetyczna (OSP)
Jednostka
miary
Działalność energetyczna