Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poszukujący pracy w urzędach pracy
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Jednostka
miary
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
od 3 do 6 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
od 12 do 24 miesięcy
powyżej 24 miesięcy