Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Do 12 miesięcy od ukończenia szkoły
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyOgółem
do 12 miesięcy od ukończenia szkołyKobiety