Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyrejestrowania
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Długotrwale bezrobotni
Jednostka
miary
niepotwierdzenia gotowości do pracyOgółemdługotrwale bezrobotne
niepotwierdzenia gotowości do pracyKobietydługotrwale bezrobotne
odmowy ustalenia profilu pomocyOgółemdługotrwale bezrobotne
odmowy ustalenia profilu pomocyKobietydługotrwale bezrobotne
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAIOgółemdługotrwale bezrobotne
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAIKobietydługotrwale bezrobotne
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnychOgółemdługotrwale bezrobotne
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnychKobietydługotrwale bezrobotne
w tym w ramach PAIOgółemdługotrwale bezrobotne
w tym w ramach PAIKobietydługotrwale bezrobotne
rozpoczęcia prac społecznie użytecznychOgółemdługotrwale bezrobotne
rozpoczęcia prac społecznie użytecznychKobietydługotrwale bezrobotne
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłychOgółemdługotrwale bezrobotne
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłychKobietydługotrwale bezrobotne
w tym w ramach bonu stażowegoOgółemdługotrwale bezrobotne
w tym w ramach bonu stażowegoKobietydługotrwale bezrobotne
rozpoczęcia stażuOgółemdługotrwale bezrobotne
rozpoczęcia stażuKobietydługotrwale bezrobotne
w tym w ramach bonu szkoleniowegoOgółemdługotrwale bezrobotne
w tym w ramach bonu szkoleniowegoKobietydługotrwale bezrobotne
rozpoczęcia szkoleniaOgółemdługotrwale bezrobotne
rozpoczęcia szkoleniaKobietydługotrwale bezrobotne
inneOgółemdługotrwale bezrobotne
inneKobietydługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiaOgółemdługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiaKobietydługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczneOgółemdługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczneKobietydługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracęOgółemdługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracęKobietydługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegoOgółemdługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegoKobietydługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowegoOgółemdługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowegoKobietydługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenieOgółemdługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenieKobietydługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegoOgółemdługotrwale bezrobotne
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegoKobietydługotrwale bezrobotne
w tym w ramach bonu na zasiedlenieOgółemdługotrwale bezrobotne
w tym w ramach bonu na zasiedlenieKobietydługotrwale bezrobotne
podjęcia działalności gospodarczejOgółemdługotrwale bezrobotne
podjęcia działalności gospodarczejKobietydługotrwale bezrobotne
robót publicznychOgółemdługotrwale bezrobotne
robót publicznychKobietydługotrwale bezrobotne
prac interwencyjnychOgółemdługotrwale bezrobotne
prac interwencyjnychKobietydługotrwale bezrobotne
subsydiowanejOgółemdługotrwale bezrobotne
subsydiowanejKobietydługotrwale bezrobotne
pracy sezonowejOgółemdługotrwale bezrobotne
pracy sezonowejKobietydługotrwale bezrobotne
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia