Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poszukujący pracy w urzędach pracy
Pozycja grupowania:
Wiek - grupy
Jednostka
miary
60 lat i więcej
55-59 lat
45-54 lata
35-44 lata
25-34 lata
18-24 lata