Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Poszukujący pracy w urzędach pracy
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
wyższe
policealne i średnie zawodowe/branżowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe/branżowe
gimnazjalne i poniżej