Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Struktura bezrobotnych 4
Jednostka
miary
wyższeZamieszkali na wsi
wyższeOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
wyższePozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się
policealne i średnie zawodowe/branżoweZamieszkali na wsi
policealne i średnie zawodowe/branżoweOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
policealne i średnie zawodowe/branżowePozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się
średnie ogólnokształcąceZamieszkali na wsi
średnie ogólnokształcąceOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
średnie ogólnokształcącePozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się
zasadnicze zawodowe/branżoweZamieszkali na wsi
zasadnicze zawodowe/branżoweOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
zasadnicze zawodowe/branżowePozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się
gimnazjalne i poniżejZamieszkali na wsi
gimnazjalne i poniżejOsoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
gimnazjalne i poniżejPozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się