Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyrejestrowania bezrobotnych do 30 r. ż. i do 25 r. ż.
Pozycja grupowania:
do 25 roku życia
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymdo 30 roku życiaOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymdo 30 roku życiaKobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaOgółem
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymdo 30 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymdo 30 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w mies. Sprawozdawczymw tym do 25 roku życiaKobiety
niesubsydiowanejdo 30 roku życiaOgółem
niesubsydiowanejdo 30 roku życiaKobiety
niesubsydiowanejw tym do 25 roku życiaOgółem
niesubsydiowanejw tym do 25 roku życiaKobiety
podjęcie działalności gospodarczejdo 30 roku życiaOgółem
podjęcie działalności gospodarczejdo 30 roku życiaKobiety
podjęcie działalności gospodarczejw tym do 25 roku życiaOgółem
podjęcie działalności gospodarczejw tym do 25 roku życiaKobiety
pracy sezonowejdo 30 roku życiaOgółem
pracy sezonowejdo 30 roku życiaKobiety
pracy sezonowejw tym do 25 roku życiaOgółem
pracy sezonowejw tym do 25 roku życiaKobiety
subsydiowanejdo 30 roku życiaOgółem
subsydiowanejdo 30 roku życiaKobiety
subsydiowanejw tym do 25 roku życiaOgółem
subsydiowanejw tym do 25 roku życiaKobiety
prac interwencyjnychdo 30 roku życiaOgółem
prac interwencyjnychdo 30 roku życiaKobiety
prac interwencyjnychw tym do 25 roku życiaOgółem
prac interwencyjnychw tym do 25 roku życiaKobiety
innedo 30 roku życiaOgółem
innedo 30 roku życiaKobiety
innew tym do 25 roku życiaOgółem
innew tym do 25 roku życiaKobiety
robót publicznychdo 30 roku życiaOgółem
robót publicznychdo 30 roku życiaKobiety
robót publicznychw tym do 25 roku życiaOgółem
robót publicznychw tym do 25 roku życiaKobiety
podjęcia działalności gospodarczejdo 30 roku życiaOgółem
podjęcia działalności gospodarczejdo 30 roku życiaKobiety
podjęcia działalności gospodarczejw tym do 25 roku życiaOgółem
podjęcia działalności gospodarczejw tym do 25 roku życiaKobiety
w tym w ramach bonu na zasiedleniedo 30 roku życiaOgółem
w tym w ramach bonu na zasiedleniedo 30 roku życiaKobiety
w tym w ramach bonu na zasiedleniew tym do 25 roku życiaOgółem
w tym w ramach bonu na zasiedleniew tym do 25 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegodo 30 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegodo 30 roku życiaKobiety
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegow tym do 25 roku życiaOgółem
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnegow tym do 25 roku życiaKobiety
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniedo 30 roku życiaOgółem
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniedo 30 roku życiaKobiety
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia