Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Formy aktywizacji osób bezrobotnych
Pozycja grupowania:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
zatrudnione przy pracach interwencyjnychOgółem
zatrudnione przy pracach interwencyjnychKobiety
zatrudnione przy robotach publicznychOgółem
zatrudnione przy robotach publicznychKobiety
odbywające szkolenieOgółem
odbywające szkolenieKobiety
w tym w ramach bonu szkoleniowegoOgółem
w tym w ramach bonu szkoleniowegoKobiety
odbywające stażOgółem
odbywające stażKobiety
w tym w ramach bonu stażowegoOgółem
w tym w ramach bonu stażowegoKobiety
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłychOgółem
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłychKobiety
odbywające prace społecznie użyteczneOgółem
odbywające prace społecznie użyteczneKobiety
w tym w ramach PAIOgółem
w tym w ramach PAIKobiety
zatrudnione w ramach grantu na telepracęOgółem
zatrudnione w ramach grantu na telepracęKobiety
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnegoOgółem
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnegoKobiety
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczneOgółem
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczneKobiety
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiaOgółem
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiaKobiety
w tym powyżej 60 roku życiaOgółem
w tym powyżej 60 roku życiaKobiety