Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
do 30 roku życia
Pozycja grupowania:
Wiek 18-24, 25-34
Jednostka
miary
do 30 roku życia18-24 lata
do 30 roku życia25-34 lata