Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
do 30 roku życia
Pozycja grupowania:
Staż do 1 roku, 1-5, 5-10, 10-20, bez stażu
Jednostka
miary
do 30 roku życiado 1 roku
do 30 roku życiaod 1 do 5 lat
do 30 roku życiaod 5 do 10 lat
do 30 roku życiaod 10 do 20 lat
do 30 roku życiabez stażu