Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
powyżej 50 roku życia
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
powyżej 50 roku życiaOgółem
powyżej 50 roku życiaKobiety