Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rejestracja bezrobotnych
Pozycja grupowania:
powyżej 50 roku życia
Pozycja grupowania:
Wiek 45-54 55-69 60+
Jednostka
miary
powyżej 50 roku życia45-54 lata
powyżej 50 roku życia55-59 lat
powyżej 50 roku życia60 lat i więcej