Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
do 25 roku życia
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
do 30 roku życiaOgółem
do 30 roku życiaKobiety
w tym do 25 roku życiaOgółem
w tym do 25 roku życiaKobiety