Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Pozycja grupowania:
Oferty pracy seznowej
Pozycja grupowania:
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywności zawodowej 3
Jednostka
miary
sezonoweOgółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
sezonowezatrudnienie lub inna praca zarobkowa
sezonowedla niepełnosprawnych
sezonowedla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
sezonowew ramach testu rynku pracy