Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    O ile procent, Pana/Pani zdaniem, wzrosły/ spadły ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Pozycja grupowania:
ocena zmian cen konsumenckich
Jednostka
miary
spadek
wzrost