Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Pozycja grupowania:
Oferty pracy, oferty subsydiowane
Jednostka
miary
Oferty pracy razem
subsydiowane