Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena rzeczywista produktów naftowych i biopaliw
Pozycja grupowania:
Paliwa silnikowe
Jednostka
miary
Benzyna 95 bezołowiowa
Benzyna 98 bezołowiowa
Mieszanka E85
Olej napędowy
Mieszanka B20
Estry stanowiące samoistne paliwo (B-100)
Gaz ciekły