Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bezrobotni
Pozycja grupowania:
długotrwale bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
długotrwale bezrobotneOgółem
długotrwale bezrobotneKobiety