Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni posiadający uprawnienia emerytalne
Pozycja grupowania:
Uprawnienia emerytalne w jednostkach górnictwa węgla kamiennego
Jednostka
miary
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - z ustaloną data zwolnienia
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - bez ustalonej daty zwolnienia
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - na powierzchni
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - robotnicy
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - na powierzchni - pozostała powierzchnia - robotnicy
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - na powierzchni - pozostała powierzchnia - kadra inż.-techn.
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - pod ziemią - kadra inż.-techn.
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - na powierzchni - pozostała powierzchnia - pozostali pracownicy
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - na powierzchni - ZPMW - robotnicy
Pracownicy gwk posiadający uprawnienia emerytalne - na powierzchni - ZPMW - kadra inż.-techn.