Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja węgla handlowego netto
Pozycja grupowania:
Grupy sortymentowe węgla kamiennego
Jednostka
miary
Węgiel kamienny
Węgiel do celów energetycznych
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grube
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobne
Węgiel do celów energetycznych - miały
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałe
Węgiel do koksowania
Węgiel do koksowania - typ 34.1
Węgiel do koksowania - typ 34.2
Węgiel do koksowania - typ 35.1
Węgiel do koksowania - typ 35.2A
Węgiel do koksowania - typ 35.2B
Węgiel do koksowania – pozostałe typy