Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychód węgla kamiennego niebędący produkcją
Pozycja grupowania:
Grupy sortymentowe węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Źródła przychodu węgla kamiennego nie będącego produkcją
Jednostka
miary
Węgiel kamiennyWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel kamiennyWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel kamiennyWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel kamiennyStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznychWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do celów energetycznychWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do celów energetycznychWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznychStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznych - miałyWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do celów energetycznych - miałyWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do celów energetycznych - miałyWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznych - miałyStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do koksowaniaWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do koksowaniaWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do koksowaniaWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do koksowaniaStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do koksowania - typ 34.1Węgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do koksowania - typ 34.1Węgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do koksowania - typ 34.1Węgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do koksowania - typ 34.1Stan początkowy zapasu węgla
Węgiel do koksowania - typ 34.2Węgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do koksowania - typ 34.2Węgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do koksowania - typ 34.2Węgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do koksowania - typ 34.2Stan początkowy zapasu węgla
Węgiel do koksowania - typ 35.1Węgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do koksowania - typ 35.1Węgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do koksowania - typ 35.1Węgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do koksowania - typ 35.1Stan początkowy zapasu węgla
Węgiel do koksowania - typ 35.2AWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do koksowania - typ 35.2AWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do koksowania - typ 35.2AWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do koksowania - typ 35.2AStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do koksowania - typ 35.2BWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do koksowania - typ 35.2BWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Węgiel do koksowania - typ 35.2BWęgiel pozyskany z innych kopalń spółki
Węgiel do koksowania - typ 35.2BStan początkowy zapasu węgla
Węgiel do koksowania – pozostałe typyWęgiel zaimportowany lub zakupiony z zagranicy
Węgiel do koksowania – pozostałe typyWęgiel pochodzenia krajowego zakupiony spoza spółki
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia