Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozchód węgla kamiennego niebędący sprzedażą
Pozycja grupowania:
Grupy sortymentowe węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Kierunki rozchodu węgla kamiennego nie będące sprzedażą
Jednostka
miary
Węgiel kamiennyStan końcowy zapasu węgla
Węgiel kamiennyDeputaty pracownicze
Węgiel kamiennyZużycie własne
Węgiel kamiennyPrzeksięgowania
Węgiel kamiennyStraty nadzwyczajne
Węgiel kamiennyUbytki naturalne
Węgiel kamiennyWęgiel przekazany do innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznychStan końcowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznychDeputaty pracownicze
Węgiel do celów energetycznychZużycie własne
Węgiel do celów energetycznychPrzeksięgowania
Węgiel do celów energetycznychStraty nadzwyczajne
Węgiel do celów energetycznychUbytki naturalne
Węgiel do celów energetycznychWęgiel przekazany do innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeStan końcowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeDeputaty pracownicze
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeZużycie własne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubePrzeksięgowania
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeStraty nadzwyczajne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeUbytki naturalne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeWęgiel przekazany do innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneStan końcowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneDeputaty pracownicze
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneZużycie własne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobnePrzeksięgowania
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneStraty nadzwyczajne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneUbytki naturalne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneWęgiel przekazany do innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznych - miałyStan końcowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznych - miałyDeputaty pracownicze
Węgiel do celów energetycznych - miałyZużycie własne
Węgiel do celów energetycznych - miałyPrzeksięgowania
Węgiel do celów energetycznych - miałyStraty nadzwyczajne
Węgiel do celów energetycznych - miałyUbytki naturalne
Węgiel do celów energetycznych - miałyWęgiel przekazany do innych kopalń spółki
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeStan końcowy zapasu węgla
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeDeputaty pracownicze
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeZużycie własne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałePrzeksięgowania
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeStraty nadzwyczajne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeUbytki naturalne
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty pozostałeWęgiel przekazany do innych kopalń spółki
Węgiel do koksowaniaStan końcowy zapasu węgla
Węgiel do koksowaniaDeputaty pracownicze
Węgiel do koksowaniaZużycie własne
Węgiel do koksowaniaPrzeksięgowania
Węgiel do koksowaniaStraty nadzwyczajne
Węgiel do koksowaniaUbytki naturalne
Węgiel do koksowaniaWęgiel przekazany do innych kopalń spółki
Węgiel do koksowania - typ 34.1Stan końcowy zapasu węgla
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia