Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Grupy sortymentowe węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Kierunki sprzedaży węgla kamiennego
Jednostka
miary
Węgiel kamiennySprzedaż razem
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - energetyka zawodowa
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - energetyka przemysłowa
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe i zawodowe
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie zawodowe
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - inni odbiorcy przemysłowi
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - koksownie
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi przez autoryzowanych sprzedawców
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport przez pośredników
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport bezpośrednio przez kopalnię
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż razem
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - energetyka zawodowa
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - energetyka przemysłowa
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe i zawodowe
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - ciepłownie zawodowe
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - inni odbiorcy przemysłowi
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - koksownie
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi przez autoryzowanych sprzedawców
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla
Węgiel do celów energetycznychWywóz do UE i eksport
Węgiel do celów energetycznychWywóz do UE i eksport przez pośredników
Węgiel do celów energetycznychWywóz do UE i eksport bezpośrednio przez kopalnię
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż razem
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - energetyka zawodowa
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - energetyka przemysłowa
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe i zawodowe
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - ciepłownie zawodowe
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - inni odbiorcy przemysłowi
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - koksownie
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi przez autoryzowanych sprzedawców
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeSprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeWywóz do UE i eksport
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeWywóz do UE i eksport przez pośredników
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty grubeWywóz do UE i eksport bezpośrednio przez kopalnię
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneSprzedaż razem
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneSprzedaż krajowa
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneSprzedaż krajowa - energetyka zawodowa
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneSprzedaż krajowa - energetyka przemysłowa
Węgiel do celów energetycznych - sortymenty średnie i drobneSprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe i zawodowe
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia