Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Grupy sortymentowe węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Kierunki sprzedaży węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Mierniki ilościowo-wartościowe węgla
Jednostka
miary
Węgiel kamiennySprzedaż razemIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż razemCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż razemWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowaIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowaCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowaWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - energetyka zawodowaIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - energetyka zawodowaCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - energetyka zawodowaWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - energetyka przemysłowaIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - energetyka przemysłowaCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - energetyka przemysłowaWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe i zawodoweIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe i zawodoweCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodowe i zawodoweWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodoweIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodoweCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie niezawodoweWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie zawodoweIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie zawodoweCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - ciepłownie zawodoweWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - inni odbiorcy przemysłowiIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - inni odbiorcy przemysłowiCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - inni odbiorcy przemysłowiWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - koksownieIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - koksownieCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - koksownieWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowiIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowiCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowiWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi przez autoryzowanych sprzedawcówIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi przez autoryzowanych sprzedawcówCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi przez autoryzowanych sprzedawcówWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węglaIlość w tonach
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węglaCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennySprzedaż krajowa - pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węglaWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksportIlość w tonach
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksportCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksportWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport przez pośrednikówIlość w tonach
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport przez pośrednikówCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport przez pośrednikówWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport bezpośrednio przez kopalnięIlość w tonach
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport bezpośrednio przez kopalnięCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel kamiennyWywóz do UE i eksport bezpośrednio przez kopalnięWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż razemIlość w tonach
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż razemCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż razemWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowaIlość w tonach
Węgiel do celów energetycznychSprzedaż krajowaCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
12
Nastepna
Ostatnia