Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Struktura zatrudnienia w gwk
Jednostka
miary
Liczba zatrudnionych w gwk na 31.12. poprzedniego roku
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - w ZPMW – robotnicy
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - w ZPMW – robotnicy - kobiety
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - pozostała powierzchnia – robotnicy
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - pozostała powierzchnia – robotnicy - kobiety
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią - kadra inż.-techn.
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu – pod ziemią – kadra inż.-techn. – kobiety
Różnica stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - do poprzedniego miesiąca
Różnica stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - od początku roku
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu – na powierzchni - pozostała powierzchnia – pozostali pracownicy – kobiety
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - pozostała powierzchnia - pozostali pracownicy
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - pozostała powierzchnia – prac. adm.-biurowi - kobiety
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - pozostała powierzchnia – prac. adm.-biurowi
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu – na powierzchni - pozostała powierzchnia – kadra inż.-techn. – kobiety
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - pozostała powierzchnia - kadra inż.-techn.
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu – na powierzchni - w ZPMW – kadra inż.-techn. – kobiety
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - na powierzchni - w ZPMW - kadra inż.-techn.