Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odejścia z górnictwa węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Odejścia z gwk i ich przyczyny
Jednostka
miary
Odejścia z gwk
Odejścia z gwk - ubytki naturalne
Odejścia z gwk - ubytki naturalne - emerytury
Odejścia z gwk - ubytki naturalne - pozostałe
Odejścia z gwk - nie dotyczące pracownika
Odejścia z gwk - związane z pracownikiem
Odejścia z gwk - związane z pracownikiem - porozumienie stron
Odejścia z gwk - związane z pracownikiem - dyscyplinarne
Odejścia z gwk - związane z pracownikiem - wypowiedzenie
Odejścia z gwk - związane z pracownikiem - pozostałe