Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rzeczowe środki trwałe
Pozycja grupowania:
Rodzaje rzeczowych środków trwałych przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
Pozycja grupowania:
Zmiany w rzeczowych środkach trwałych przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
Jednostka
miary
pozostałe środki trwałe - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)Zbycie środków trwałych wg ceny zbycia
pozostałe środki trwałe - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)Zbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
pozostałe środki trwałe - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)Wartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
pozostałe środki trwałe - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)Wartość księgowa netto wg stanu na początek roku
pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)Zbycie środków trwałych wg ceny zbycia
pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)Zbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)Wartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)Wartość księgowa netto wg stanu na początek roku
środki transportu (grupa 7 )Zbycie środków trwałych wg ceny zbycia
środki transportu (grupa 7 )Zbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
środki transportu (grupa 7 )Wartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
środki transportu (grupa 7 )Wartość księgowa netto wg stanu na początek roku
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)Zbycie środków trwałych wg ceny zbycia
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)Zbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)Wartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)Wartość księgowa netto wg stanu na początek roku
mieszkania zakładoweZbycie środków trwałych wg ceny zbycia
mieszkania zakładoweZbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
mieszkania zakładoweWartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
mieszkania zakładoweWartość księgowa netto wg stanu na początek roku
obiekty socjalno-bytoweZbycie środków trwałych wg ceny zbycia
obiekty socjalno-bytoweZbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
obiekty socjalno-bytoweWartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
obiekty socjalno-bytoweWartość księgowa netto wg stanu na początek roku
podziemne wyrobiska górniczeZbycie środków trwałych wg ceny zbycia
podziemne wyrobiska górniczeZbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
podziemne wyrobiska górniczeWartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
podziemne wyrobiska górniczeWartość księgowa netto wg stanu na początek roku
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)Zbycie środków trwałych wg ceny zbycia
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)Zbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)Wartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)Wartość księgowa netto wg stanu na początek roku
Grunty z prawem użytkowania wieczystegoZbycie środków trwałych wg ceny zbycia
Grunty z prawem użytkowania wieczystegoZbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
Grunty z prawem użytkowania wieczystegoWartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
Grunty z prawem użytkowania wieczystegoWartość księgowa netto wg stanu na początek roku
GruntyZbycie środków trwałych wg ceny zbycia
GruntyZbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
GruntyWartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
GruntyWartość księgowa netto wg stanu na początek roku
Ogółem środki trwałeZbycie środków trwałych wg ceny zbycia
Ogółem środki trwałeZbycie środków trwałych wg wartości księgowej netto
Ogółem środki trwałeWartość księgowa netto wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem środki trwałeWartość księgowa netto wg stanu na początek roku