Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Pracownicy gwk staż-wiek
Pozycja grupowania:
Wiek pracownika gwk
Jednostka
miary
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety18
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety19
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety21
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety31
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety41
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety51
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety61
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety60
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety62
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety63
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety29
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety28
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety27
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety22
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety20
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety39
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety38
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety37
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety33
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety32
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety30
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety23
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety49
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety48
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety47
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety44
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety43
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety42
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety40
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety34
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety24
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety59
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety58
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety57
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety55
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety54
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety53
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety52
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety50
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety45
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety35
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety25
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety56
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety46
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety36
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety26
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety66
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety65
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - kobiety64
Liczba zatrudnionych w gwk na koniec okresu - pod ziemią – robotnicy - mężczyźni18
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
20
Nastepna
Ostatnia