Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odejścia z górnictwa węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Bilans zatrudnienia gwk - odejścia
Pozycja grupowania:
Ruch wewnętrzny gwk - odejścia
Jednostka
miary
Odejścia z gwkRuch wewnętrzny - odejścia pod ziemią
Odejścia z gwkRuch wewnętrzny - odejścia na powierzchni
Odejścia z gwk - pod ziemiąRuch wewnętrzny - odejścia pod ziemią
Odejścia z gwk - pod ziemiąRuch wewnętrzny - odejścia na powierzchni
Odejścia z gwk - pod ziemią - alokacjaRuch wewnętrzny - odejścia pod ziemią
Odejścia z gwk - pod ziemią - alokacjaRuch wewnętrzny - odejścia na powierzchni
Odejścia z gwk - na powierzchniRuch wewnętrzny - odejścia pod ziemią
Odejścia z gwk - na powierzchniRuch wewnętrzny - odejścia na powierzchni
Odejścia z gwk - na powierzchni - alokacjaRuch wewnętrzny - odejścia pod ziemią
Odejścia z gwk - na powierzchni - alokacjaRuch wewnętrzny - odejścia na powierzchni