Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Kierunki sprzedaży węgla kamiennego do pozostałych odbiorców krajowych - G-09.1
Pozycja grupowania:
Mierniki węgla - ton - zł/t - tys.zł - wart.opał.
Jednostka
miary
Pozostali odbiorcy krajowiIlość w tonach
Pozostali odbiorcy krajowiCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Pozostali odbiorcy krajowiWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Pozostali odbiorcy krajowiWartość opałowa w stanie roboczym w KJ/kg
Pozostali odbiorcy krajowi - lecznictwo, administracja państwowa, gospodarstwa rolnicze, ogrodnictwoIlość w tonach
Pozostali odbiorcy krajowi - lecznictwo, administracja państwowa, gospodarstwa rolnicze, ogrodnictwoCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Pozostali odbiorcy krajowi - lecznictwo, administracja państwowa, gospodarstwa rolnicze, ogrodnictwoWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Pozostali odbiorcy krajowi - lecznictwo, administracja państwowa, gospodarstwa rolnicze, ogrodnictwoWartość opałowa w stanie roboczym w KJ/kg
Pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania węglaIlość w tonach
Pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania węglaCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania węglaWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Pozostali odbiorcy krajowi - samodzielne zakłady wzbogacania węglaWartość opałowa w stanie roboczym w KJ/kg
Pozostali odbiorcy krajowi - przedsiębiorstwa produkcyjno-usługoweIlość w tonach
Pozostali odbiorcy krajowi - przedsiębiorstwa produkcyjno-usługoweCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Pozostali odbiorcy krajowi - przedsiębiorstwa produkcyjno-usługoweWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Pozostali odbiorcy krajowi - przedsiębiorstwa produkcyjno-usługoweWartość opałowa w stanie roboczym w KJ/kg
Pozostali odbiorcy krajowi - wytwarzanie sortymentów ekologicznych dla indywidualnych odbiorcówIlość w tonach
Pozostali odbiorcy krajowi - wytwarzanie sortymentów ekologicznych dla indywidualnych odbiorcówCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Pozostali odbiorcy krajowi - wytwarzanie sortymentów ekologicznych dla indywidualnych odbiorcówWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Pozostali odbiorcy krajowi - wytwarzanie sortymentów ekologicznych dla indywidualnych odbiorcówWartość opałowa w stanie roboczym w KJ/kg
Pozostali odbiorcy krajowi - nieokreśleni, w tym pośrednicy, którzy nie określili kierunków dalszej sprzedażyIlość w tonach
Pozostali odbiorcy krajowi - nieokreśleni, w tym pośrednicy, którzy nie określili kierunków dalszej sprzedażyCena bazowa loco kopalnia w złotych na tonę
Pozostali odbiorcy krajowi - nieokreśleni, w tym pośrednicy, którzy nie określili kierunków dalszej sprzedażyWartość wg ceny bazowej w tysiącach złotych
Pozostali odbiorcy krajowi - nieokreśleni, w tym pośrednicy, którzy nie określili kierunków dalszej sprzedażyWartość opałowa w stanie roboczym w KJ/kg