Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stan zapasów węgla kamiennego
Pozycja grupowania:
Rodzaje stanów zapasów - G-09.1
Pozycja grupowania:
Grupy sortymentowe węgla kamiennego - 3
Jednostka
miary
Stan fizyczny węgla na zwałachWęgiel kamienny
Stan fizyczny węgla na zwałachWęgiel do celów energetycznych
Stan fizyczny węgla na zwałachWęgiel do koksowania
Węgiel stanowiący depozyt odbiorcówWęgiel kamienny
Węgiel stanowiący depozyt odbiorcówWęgiel do celów energetycznych
Węgiel stanowiący depozyt odbiorcówWęgiel do koksowania
Stan ewidencyjny zapasów mogących być przedmiotem zbyciaWęgiel kamienny
Stan ewidencyjny zapasów mogących być przedmiotem zbyciaWęgiel do celów energetycznych
Stan ewidencyjny zapasów mogących być przedmiotem zbyciaWęgiel do koksowania
Stan ewidencyjny zapasów o ograniczonym prawie dysponowania z innych powodówWęgiel kamienny
Stan ewidencyjny zapasów o ograniczonym prawie dysponowania z innych powodówWęgiel do celów energetycznych
Stan ewidencyjny zapasów o ograniczonym prawie dysponowania z innych powodówWęgiel do koksowania
Stan ewidencyjny zapasów objętych zastawami i innymi zabezpieczeniamiWęgiel kamienny
Stan ewidencyjny zapasów objętych zastawami i innymi zabezpieczeniamiWęgiel do celów energetycznych
Stan ewidencyjny zapasów objętych zastawami i innymi zabezpieczeniamiWęgiel do koksowania
Stan ewidencyjny zapasówWęgiel kamienny
Stan ewidencyjny zapasówWęgiel do celów energetycznych
Stan ewidencyjny zapasówWęgiel do koksowania