Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakup netto surowca lub produktu naftowego
Pozycja grupowania:
Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych
Jednostka
miary
Ropa naftowa (łącznie z kondensatem gazowym)
Bioetanol skażony
Komponenty benzynowe
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego <= 10% - benzyna 95
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego <= 10% - benzyna 98
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego powyżej 10% i poniżej 70% - benzyna 95
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego powyżej 10% i poniżej 70% - benzyna 98
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego od 70% do 85% (mieszanka E85)
Estry biokomponenty
Estry stanowiące samoistne paliwo B-100
Komponenty oleju napędowego
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów <= 7%
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów <= 20% - mieszanka B20
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów powyżej 7% i innej niż 20%
Oleje napędowe - paliwo żeglugowe
Komponenty lekkiego oleju opałowego
Lekki olej opałowy
Lekki olej opałowy - paliwo żeglugowe
Komponenty ciężkiego oleju opałowego
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%)
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%) - paliwo żeglugowe
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%)
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%) - paliwo żeglugowe
Komponenty nafty do silników odrzutowych turbinowych
Nafta do silników odrzutowych turbinowych
Gaz ciekły LPG (łącznie z autogazem i gazem w butlach)
Benzyna lotnicza