Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Import i nabycie wewnątrzwspólnotowe surowców i produktów naftowych
Pozycja grupowania:
Rodzaje wybranych surowców i produktów naftowych (dz3)
Jednostka
miary
Ropa naftowa (łącznie z kondensatem gazowym)
Bioetanol skażony
Bioetanol skażony spełniający KZR
Komponenty benzynowe
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego <= 10%
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego powyżej 10% i poniżej 70% oraz od 70% do 85% (mieszanka E85)
Estry biokomponenty
Estry biokomponenty spełniające KZR
Estry stanowiące samoistne paliwo B-100
Komponenty oleju napędowego
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów <= 7%
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów powyżej 7%
Oleje napędowe - paliwo żeglugowe
Komponenty nafty do silników odrzutowych turbinowych
Nafta do silników odrzutowych turbinowych
Komponenty lekkiego oleju opałowego
Lekki olej opałowy
Lekki olej opałowy - paliwo żeglugowe
Komponenty ciężkiego oleju opałowego
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%)
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%) - paliwo żeglugowe
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%)
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%) - paliwo żeglugowe
Gaz ciekły LPG (łącznie z autogazem i gazem w butlach)
Benzyna lotnicza