Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pojemność eksploatacyjna magazynów ropy naftowej
Pozycja grupowania:
Ogółem i wg województw
Jednostka
miary
Polska
Województwa