Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tranzyt rurociągami ropy naftowej
Pozycja grupowania:
Infrastruktura przesyłowa ropy naftowej
Jednostka
miary
Rurociągi ropy naftowej
Rurociągi ropy naftowej - Rurociąg Przyjaźń, odcinek granica z Białorusią - Płock
Rurociągi ropy naftowej - Rurociąg Przyjaźń, odcinek Płock - granica z Niemcami
Rurociągi ropy naftowej - Rurociąg Pomorski, kierunek Płock - Gdańsk
Rurociągi ropy naftowej - Rurociąg Pomorski, kierunek Gdańsk - Płock